Konsolidacja kredytów na korzystnych warunkach

Bodźcem który skłonił mnie do napisania niniejszego artykułu jest świetna propozycja jednego z banków, zakładając bloga obiecałem, że będę na bieżąco informował o korzystnych rozwiązaniach. Konsolidacja zobowiązań kredytem gotówkowym z oprocentowaniem nominalnym poniżej 10%, brak prowizji i ubezpieczenie które nie jest obowiązkowe to bez wątpienia bardzo dobra propozycja. Często na fajną ofertę trzeba poczekać, banki przyzwyczaiły klientów do dość wysokich prowizji za przyznanie kredytu, zwłaszcza przy konsolidacji, oczywiście często istniała możliwość wymiany prowizji na ubezpieczenie, którego zakres i stawka często odbiegały od tych dostępnych bez kredytu. Określenie w pakiecie taniej nie miało w tych przypadkach zastosowania. Przedstawiana propozycja nie jest niczym nowym ponieważ spłata mniejszych zobowiązań jednym większym jest jako rozwiązanie znana od dawna, operacja jednak jest opłacalna przy odpowiednich parametrach produktu. O atrakcyjności proponowanego rozwiązania mogą świadczyć dwa podstawowe parametry:

  • Cena
  • Ilość wniosków pozytywnie rozpatrywanych(przyznanych kredytów)

Obniżone stopy procentowe i liczne ograniczenia wynikające z rekomendacji KNF wyznaczają górną granicę kosztów kredytów. Można zaryzykować stwierdzenie, że banki w mniejszym stopniu konkurują cenami w przypadku kredytów gotówkowych, kryteria na podstawie których są wydawane pozytywne decyzje to też sposób na konkurowanie w tym segmencie. Wymagane dokumenty, sposób w jaki liczona jest zdolność kredytowa, szybkość rozpatrywania wniosków to rzeczy które mają duży wpływ na atrakcyjność oferty kredytowej i jest to temat na kolejny artykół, natomiast wracając do ceny w przypadku kredytów gotówkowych wpływ mają trzy podstawowe parametry:

  • Oprocentowanie nominalne
  • Prowizja za przyznanie
  • Ubezpieczenia (a bardziej to czy jest ono obowiązkowe)

W prezentowanej ofercie oprocentowanie jest uzależnione od kwoty kredytu o jaką wnioskuje klient, maksymalne możliwe oprocentowanie jest poniżej 9%, im więcej tym taniej minimalna wartość może wynieść 5,5%. Oczywiście na rynku jest obecnie oferta z niższym oprocentowaniem bo zaledwie 4,99, ale za to prowizja 2,5%.

Prowizja za przyznanie kredytu jest jednorazowym kosztem, przeważnie jest kredytowana więc klient nie odczuwa bezpośrednio jej wysokości, jednak ma duży wpływ na koszt kredytu, zwiększa kapitał, przy krótkim okresie niska prowizja lub nawet jej brak jest bardzo korzystna dla klienta. Dawno już w ofertach banków nie było propozycji z prowizją za przyznanie kredytu w wysokości 0%(słownie zero procent). Owszem były oferty w których można było skorzystać z wariantu z ubezpieczeniem zamiast prowizji.

Ubezpieczenie jest ważnym składnikiem produktu, zapewnia bezpieczeństwo, jednak często się zdarzało, że składka ubezpieczeniowa zawyżała kapitał kredytu i była nieadekwatna do ochrony kredytobiorcy. W prezentowanej ofercie ubezpieczenie nie jest obowiązkowe i oprocentowanie nie jest uzależnione od faktu czy klient się zdecyduje na zakup ubezpieczenia czy też nie.

Oczywiście nie ma identycznych przypadków i przydatność i atrakcyjność zależy od indywidualnej sytuacji każdego klienta, dobór oferty powinien być poprzedzony analizą konkretnego przypadku, dlatego zapraszam do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

Źródło grafiki:
Photo credit: Leszek.Leszczynski via Foter.com / CC BY

Written by Mariusz